Tag: โควิด19

ใส่หน้ากากอนามัยยังให้ให้ถูกต้อง

สถาณการ์ณ โควิด19 ไวรัสที่กำลังระบาด ทำให้หลายคนมีการกักตุนหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก แต่การป้องกันไม่ได้มีเพียงหน้ากากอนามัย เพราะการใส่หน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ต้องทำร่วมกันไปด้วยหลายอย่าง อย่างเช่น เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ อยู่ให้ห่างคนที่ป่วย ต้องทำควบคู่กัน จึงจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ คนที่ควรใส่หน้ากากอนามัยคือผู้ป่วยที่มีน้ำมูก ไอ หรือจาม และคนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น คนขับรถแท็กซี่…

 “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”

              ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสอู่ฮั่น โควิด19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ขณะนี้อย่างแน่นอน กลุ่มไวรัสโคโรนานั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ทำให้เกิดไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก ล่าสุดพบที่เมืองอู่ฮั่น…