Tag: วิธีสร้างความสุขในการทำงาน

 วิธีสร้างความสุขในการทำงาน 

  ความสุขจากการทำงาน และความสุขในที่ทำงาน ถือเป็นสิ่งปรารถนาสูงสุดไม่ต่างจากรายได้หรือผลตอบแทนสำหรับคนทำงานทุก ๆ คน แต่ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่น่าหนักใจ หรือทำให้หวั่นไหว ขณะทำงานบ้าง จึงมีทางออกสำหรับผู้ที่กำลังจิตตก หรืออยากหาทางป้องกันไม่ให้เกิดอาการจิตตกขณะทำงาน ด้วย วิธีสร้างความสุขในการทำงาน ตามนี้เลย สำรวจต้นตอของปัญหา ก่อนจะแก้ปัญหา ต้องรู้ที่มาของปัญหาเสียก่อน บางทีปัญหาที่เราพบอาจเป็นปัญหาเล็กน้อย เช่น ต้องย้ายที่นั่งใหม่ไปในจุดที่ไม่พึงปรารถนา…