Tag: ปวดท้อง

อาการปวดท้อง สัญญาณเตือนโรคต่างๆ

วันนี้เราจะพาไปดู อาการปวดท้องที่เป็นสัญญาณเตือนโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนกับตัวเรา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจไม่ปรากฏอาการชัดเจน หากไม่ได้รับการตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รอยโรคอาจลุกลามรุนแรง จนเกิดภาวะฉุกเฉินจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเร่งด่วน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังการรักษา เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง แผลมีขนาดเล็กจึงส่งผลให้เกิดพังผืดน้อย ลดโอกาสภาวะแทรกซ้อนด้าน การติดเชื้อได้มาก กล้องที่ส่องเข้าไปมีกำลังขยายสูง 5-20 เท่า จึงช่วยให้เห็นรายละเอียดอวัยวะในช่องท้อง ได้ชัดเจน โดยเฉพาะเนื้อเยื่อ เส้นเลือดหรือเส้นประสาท สามารถผ่าตัดได้ทั้งโรคพื้นฐาน และกลุ่มโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูง…