Tag: น้ำหอมกลิ่นกาแฟ

ประโยชน์ของน้ำหอม

         น้ำหอม สิ่งที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์และสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างได้จากกลิ่นหอม ซึ่งมีความหอมแบบพอดีๆ ไม่ฉุนจนเกินไป ให้ความรู้สึกที่สดชื่นทุกครั้งที่ได้กลิ่น หรือแม้กระทั่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในเรื่องของกลิ่นตัวได้ แต่รู้หรือไม่ว่า น้ำหอม นอกจากจะให้กลิ่นที่หอมสบายกาย สบายใจทุกครั้งที่ได้ดมนั้น ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่นๆด้วย  น้ำหอมมีส่วนช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและจดจำเรื่องต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น คุณจะต้องประหลาดใจเมื่อค้นพบว่า น้ำหอมกลิ่นไซตรัส ส้ม…