ใส่หน้ากากอนามัยยังให้ให้ถูกต้อง

สถาณการ์ณ โควิด19 ไวรัสที่กำลังระบาด ทำให้หลายคนมีการกักตุนหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก แต่การป้องกันไม่ได้มีเพียงหน้ากากอนามัย เพราะการใส่หน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ต้องทำร่วมกันไปด้วยหลายอย่าง อย่างเช่น เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ อยู่ให้ห่างคนที่ป่วย ต้องทำควบคู่กัน จึงจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

คนที่ควรใส่หน้ากากอนามัยคือผู้ป่วยที่มีน้ำมูก ไอ หรือจาม และคนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น คนขับรถแท็กซี่ ทำงานในที่สาธาระณะ โรงพยาบาล หรืออยู่ในที่แออัด ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยโดยไม่จำเป็น เพราะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ

นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จนทำให้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร วันนี้เรามีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและวิธีป้องกันตัวเองหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยมาฝาก ดังต่อไปนี้

วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ทำความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากาก

การทำความสะอาดมือก่อนใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากมือสู่หน้ากาก

หันด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าตัว

เพราะการหันให้ถูกด้านจะเป็นการป้องกันเชื้อเช้าสู่ร่างกายได้ดีกว่า

จับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหู

ไม่ควรจับไปที่หน้ากากโดยตรง เพราะเราไม่สามรถมองเห็นเชื้อโรคได้ อาจจะทำให้เชื้อโรคติดที่หน้ากากได้ การระวังไว้ดีสุด และดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง

วิธีถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องเพื่อทิ้งลงถังขยะ

ห้ามสัมผัสหน้ากากโดยตรง

หากสัมผัสหน้ากากที่ใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาด

ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยทำอย่างไร

หาก ไอ จาม ให้ใช้แขนเสื้อหรือผ้าปิดปากแทน ไม่ควรใช้มือเพราะเชื้อโรคจะติดมากับมือ ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูง

พกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ 70% หรือไม่ต่ำกว่า 50%

เช็ดที่จับประตู หรือสิ่งของที่มีคนจับบ่อยๆ 

ล้างมือบ่อยๆ หรืองดออกไปสถาณที่เสี่ยงต่างๆ หยุดอยู่บ้านดีที่สุด

 

 

Related Posts

© 2021 Game Review - WordPress Theme by WPEnjoy