อันตรายจากเห็บกัดอาจแพ้ที่ผิวหนังได้

เห็บเป็นสัตว์กินเลือดที่อาศัยอยู่ตามร่างกายของสัตว์เลี้ยงต่างๆที่อาจจะเกิดเอันตรายกับคนเราได้ เราจะพาไปดูกันว่าอันตรายจากเห็บกัดอาจแพ้ที่ผิวหนังได้
เห็บกัดคนทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้ มักพบเห็บได้ในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ซึ่งเป็นต้นตอพาหะนำโรคหลายชนิด พร้อมแนะวิธีการป้องกันและการรักษาที่ถูกวิธี
อันตรายจากตัวเห็บ
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เห็บเป็นสัตว์กินเลือด ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เห็บตัวเมียถ้าดูดเลือดเต็มที่จะขยายขนาดตัวได้ 4-5 เท่า หรือมีขนาดเท่าข้อนิ้วก้อย ซึ่งส่วนใหญ่เห็บอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ใกล้ชิดกับคน คนจึงมีโอกาสถูกเห็บกัดได้ แต่ไม่ส่งผลอันตรายถึงชีวิต แต่กับสัตว์เลี้ยงหากถูกเห็บกัดเป็นจำนวนมากอาจก่อให้สัตว์เลี้ยงป่วยตายได้
เห็บกัดคนได้ และอันตรายต่อผิวหนัง
แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็บกัดคน สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงที่ผิวหนังได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเกิดอาการแทรกซ้อน ทำให้เกิด ฝี หนอง และอาจติดเชื้อในกระแสเลือดได้ เห็บชอบอยู่ในพื้นที่แคบๆ หรือพื้นที่อับชื้น
วิธีป้องกันเห็บในที่อยู่อาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า วิธีการป้องกัน โดยกำจัดแหล่งรังโรค คือ รักษาสุนัขที่มีเห็บ อาบน้ำรักษาความสะอาดของสัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอ รักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่ม การรักษาที่ถูกวิธี คือ หากมีอาการแพ้ที่ผิวหนัง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที และกำจัดแหล่งรังโรคจัดเป็นวิธีการที่ขจัดต้นเหตุได้ดีที่สุด

Related Posts

© 2021 Game Review - WordPress Theme by WPEnjoy